De hartstocht van de revolte (Michael Bakoenin)

De hartstocht van de revolte (Michael Bakoenin)

Een selectie uit de geschriften van Michael Bakoenin

204 p. – 5 euro

Bestellen kan via hier.

 

Bakoenin was een grote bebaarde donderwolk voor wie de kwestie van de sociale
revolutie niet zozeer neerkwam op het overtuigen van alsmaar groeiend aantal mensen, maar wel op het weten aansteken van de lont die het kruitvat in de lucht doet vliegen. Voor hem was het geen kwestie van ledenlijsten en volkstellingen, maar hoe de hartstocht van de revolte, de passie van de opstand te doen oplaaien in de harten van de mensen.

« Wij verstaan onder de revolutie de ontketening van wat men tegenwoordig de kwade hartstochten noemt en de vernietiging van wat in dezelfde taal ‘openbare orde’ heet. » – Michael Bakoenin